Om transparante en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden aan onze cliënten zijn er een aantal praktijkafspraken gemaakt. Deze afspraken vindt u ook terug in de behandelovereenkomst die u heeft ontvangen bij aanvang.

  • Om het verloop en effect van de behandeling te waarborgen, wordt het bij de behandeling van kinderen op prijs gesteld dat ouder(s) en/of verzorger(s) aanwezig zijn bij de behandeling. Zo bent u ook in de gelegenheid om tussentijds vragen te stellen.
  • Indien u de afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Zegt u de afspraak niet of te laat af dan ontvangt u een verzuimrekening. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden zijn in te zien op de praktijklocatie.
  • Indien u de afspraak niet nagekomen bent verzoeken wij u contact met ons op te nemen om een nieuwe afspraak te maken.
  • Indien uw adres- of verzekeringsgegevens wijzigen, wilt u deze dan aan ons doorgeven?
  • Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is het mogelijk om bij afwezigheid van de behandelend logopediste van de cliënt uit te wijken naar een collega-logopediste werkzaam in de praktijk.

Logopedie valt onder het basispakket van uw zorgverzekering en wordt tot 18 jaar volledig vergoed door uw zorgverzekering. Indien u 18 jaar of ouder bent, is het eigen risico eerst van toepassing. Als het eigen risico volledig verbruikt is worden de behandelingen volledig vergoed.

Indien uw adres- of verzekeringsgegevens wijzigen, wilt u deze dan aan ons doorgeven?

Wanneer u niet tevreden bent over de ontvangen zorg adviseren wij u dit eerst te bespreken met de behandelend logopedist. Indien dit niet mogelijk is kunt terecht bij een van de praktijkhouders. Indien we er samen niet uit kunnen komen kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtencommissie van de NVLF. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Deze commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak.

Als u of uw kind behandeld wordt door de logopedist, is er een behandelovereenkomst afgesloten. In deze behandelovereenkomst is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. In de WGBO worden de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als cliënt omschreven en staan eisen met betrekking tot informatievoorziening, toestemming en inzage dossier en recht op privacy. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacyreglement.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of door te bellen naar 06 826 902 18. Als u zich aanmeldt voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij ons terecht te komen in het kader van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).

Gezien niet alle zorgverzekeraars deze directe toegankelijkheid vergoeden, adviseren wij u vaak om toch een verwijzing via de huisarts aan te vragen. Indien uw kind door de school logopedist is gescreend en doorverwezen voor behandeling, dient u ook eerst bij de huisarts een verwijzing aan te vragen. Het is ook mogelijk om logopedie aan huis te krijgen, mits uw huisarts of medisch specialist hier een indicatie voor heeft gegeven op de verwijzing.

De eerste afspraak
Na aanmelding zullen wij zo snel mogelijk een afspraak met u inplannen. Een reguliere behandeling duurt ca. 25 minuten. Neemt u bij uw eerste afspraak uw verwijzing, uw verzekeringspasje en uw identiteitsbewijs mee. Zo kunnen wij de rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekering indienen.